Kółko matematyczne

Kółko matematyczne
rok szkolny 2018/2019
Samorządowe Przedszkole nr 111 w Krakowie
Prowadzące: Magdalena Kulpa i Małgorzata Sobucka.
Cele :
-rozwijanie zainteresowań matematycznych,
-pobudzanie aktywności i czynności umysłowych,
-przyswajanie elementarnych wiadomości i praktycznych
umiejętności.

Formy pracy:
-indywidualna,
-zespołowa,
-grupowa

Metody pracy:
W oparciu o autorską metodę prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej
Organizacja kółka:
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w godzinach od 15.15-16.00
Od listopada 2018 do czerwca 2019.
Na kółko uczęszczają dzieci z grupy IV i V.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach :
-rozwiną umiejętność skupienia uwagi,
-poznają schemat własnego ciała,
-utrwalą wiadomości dotyczące kierunków,
-rozwiną umiejętność liczenia,
-poszerzą wiadomości na temat liczb, rytmów, klasyfikacji,
-zdobędą doświadczenia w zakresie różnicowania długości obiektów, ważenia i mierzenia płynów,
-rozwiną odporność emocjonalną,
-zdobędą umiejętność współdziałania z rówieśnikami
Tematy zajęć w I półroczu:
1. "Magiczna kostka"- przeliczanie w zakresie do 6.
2. Konstruujemy grę "Ścigankę".
3. "Trójkątna bajka"- zabawy figurami.
4. "Mikołajowe zagadki".
5. "W sklepie"- segregowanie.
6. "Tangram- chińska układanka".
7. Orientacja przestrzenna.

Relacje z kółka matematycznego zamieszczone są na stronie internetowej.
Przedszkolowo.pl logo