PROGRAM ARTETERAPII.

PROGRAM TERAPII SZTUKĄ

”MAM TĘ MOC”- wzmacnianie sztuką
Skierowany do dzieci 6 letnich.
AUTORKI: mgr Beata Urantówka i mgr Magdalena Kulpa- nauczycielki w Samorządowym Przedszkolu nr 111, w Krakowie


Arteterapia - ars ( sztuka) + terapia (usprawnianie psychiczne, fizyczne) to leczenie przez sztukę. Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów z 2009 roku, arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Znajduje ona szerokie zastosowanie w pracy z dzieckiem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak też w celu rozwijania talentów w pracy z dzieckiem zdolnym. Z działań arteterapeutycznych może korzystać każdy, ponieważ bazą dla nich jest sztuka. Arteterapia jest metodą pracy z dzieckiem wspierającą jego rozwój emocjonalny i społeczny.
Ma szczególne zastosowanie wobec dzieci nieśmiałych, wrażliwych, z zachowaniami problemowymi (agresywnych, zahamowanych, nadpobudliwych ruchowo itp.). Pozwala uwolnić lęk, agresję, przygnębienie i wyrazić je pośrednio – poprzez akt twórczy.
Arteterapia może być realizowana poprzez działania plastyczne, choreoterapię, muzykoterapię, teatroterapię, biblioterapię. Twórczy kontakt ze sztuką jest bardzo ważnym ogniwem w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, a różne formy ekspresji twórczej służą celom rozwojowym i korekcyjnym. Program kieruje do dzieci sześcioletnich . Będzie on realizowany od marca do czerwca.
W naszym programie wykorzystujemy głównie elementy plastyki, sensoplastyki, teatru oraz bajkoterapii2

CELE PROGRAMU:
-wzmacnianie dziecka poprzez podnoszenie poczucia jego wartości.
- rozwijanie własnych działań twórczych i wzrost kreatywności;
- uaktywnienie ekspresji samego siebie i wyzwolenie spontaniczności;
- usprawnianie manualne;
Cele szczegółowe:
- pobudzanie i rozwój wyobraźni;
- obniżenie napięć nerwowych, uspokojenie i wyciszenie;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- wydłużanie okresu koncentracji uwagi;
- wyrównywanie braków i ograniczeń psychofizycznych;
Dziecko w czasie realizacji naszego programu będzie miało możliwość:
- rozwoju osobowości;
- uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć;
- zaspokajania potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia;
- lepszego zrozumienie własnych pragnień, potrzeb;
- pobudzenia sensorycznego i wielozmysłowego poznawanie świata;
- tworzenia pozytywnych nawyków i reakcji;
- doświadczenia radości tworzenia
3

METODY:
- aktywizujące: burzę mózgów, zabawy badawcze, zabawy integracyjne
- elementy dramy,
- oglądową: przedstawienie teatralne,
- słowna : rozmowy, instrukcje,
- bajkoterapia,
- sensoplastyka,
-pedagogika zabawy,

FORMY:
- indywidualna
-zespołowa
- grupowa
TEMATYKA:
SPOTKANIE 1.
Temat: „Każdy jest inny”.
Skierowane szczególnie do dzieci które:
- czują się gorsze od innych, odrzucane,
- mają coś, co je według samego negatywnie wyróżnia, na przykład: niepełnosprawność
- nie radzą sobie; z wchodzeniem w kontakt z innymi, integracją z grupą,
- czasami stoją z boku, są nieśmiałe
Cel:
- uświadomienie dziecku, że każdy nosi w sobie cos wartościowego, tylko czasami trudno to dostrzec.

4

Środki realizacji:
• bajka pt” Rubinek” Artur Barciś- rozmowa ,
• pantomima-”Lustro”,
• zabawa badawcza – z jajkiem,
• zajęcia sensoplastyczne- ciecz nienewtonowska
Pomoce dydaktyczne: bajka terapeutyczna A. Barciś „ Rubinek”, 3 jajka, Lustro, Mąka ziemniaczana, woda, plastikowe miseczki, folia malarska.
SPOTKANIE 2.
Temat: „Nie wierzę w siebie”.
Skierowane szczególnie do dzieci, które :
-nie wierzą w swoje możliwości, często mówią: „nie umiem, nie potrafię”. Nie potrafią samodzielnie zorganizować swojego czasu i nie potrafią korzystać z wyobraźni.
Cel:
-wzmocnienie wiary we własne możliwości, które są większe niż się dziecku wydaje.
Środki realizacji:
• bajka terapeutyczna ”Admiralskie saboty” C. Harasimowicz,
• burza mózgów,
• ćwiczenie „Co potrafią moje ręce”.
Pomoce dydaktyczne: C. Harasimowicz „ Admiralskie saboty”, książka „ Bufory stresu” I. Sikorska, kartony, kredki
SPOTKANIE 3.
Temat: „Wszyscy muszą robić tylko to co ja chcę
Skierowane do dzieci które:
- lubią skupiać uwagę innych, wydaje im się, że są najważniejsze
- nie bardzo radzą sobie w relacjach z innymi dziećmi: pragną by inni robili tylko to co ono chce
-często wyręczają się innymi osobami
Cel:
- uświadomienie dziecku, jak różnorodny jest świat potrzeb i oczekiwań innych ludzi.
5

Środki realizacji:
• bajka terapeutyczna „Królewicz” D. Suwalska,
• zegar emocji,
• zabawa w królewicza,
• zajęcia sensoplastyczne- domowa plastelina.
Pomoce dydaktyczne: bajka D. Suwalska „ Królewicz”, sylweta zegara, twarze emocji, mąka ziemniaczana, mąka pszenna, olej, woda, aromaty spożywcze, przyprawy, plastikowe miseczki, folia malarska, foliowe woreczki.

SPOTKANIE 4.
Temat: „Czy silniejszy zawsze zwycięża?”
Skierowane do dzieci:
- agresywnych w stosunku do innych zarówno w słowie i czynie,
- niepewnych siebie i swoich możliwości
Cele:
- poszukiwanie sposobu na rozładowanie złych emocji,
- wzmocnienie wiary we własne siły.
Środki realizacji:
• bajka terapeutyczna M.A. Garavaglia "Czy silniejszy zawsze zwycięża?” WAM 2007,
• „Dywanik pomysłów”,
• zajęcia sensoplastyczne- slime
Pomoce dydaktyczne: bajka terapeutyczna M.G. Garavaglia „ Czy silniejszy zawsze zwycięża?”, dywanik, miseczki plastikowe, mieszadełka, klej przezroczysty lub magik, woda, perwoll
6
SPOTKANIE 5.
Temat: „Wszystkiego się boję.”
Spotkanie skierowane do dziecka które:
- jest lękliwe, boi się zbyt wielu rzeczy,
-przez swoje lęki nie wchodzi w różne działania, które poszerzałyby jego rozwój,
- boi się myszy, pająków, owadów lub zwierząt, które często budzą obrzydzenie
Cel:
- uświadomienie dziecku, że ludzie boja się wielu rzeczy i że jest to normalne, bo każdy może się bać.
Środki realizacji:
• bajka terapeutyczna „Strach ma wielkie oczy.”G. Wolszczak,
• zabawa w wykopaliska,
• praca plastyczna „Oswoić strach”- sylweta pająka
Pomoce dydaktyczne: bajka terapeutyczna G. Wolszczak „ Strach ma wielkie oczy”, tacki, kasza manna, sylweta pająka, pająk – zabawka, sztuczne owady, cekiny, brokat, wstążki, kredki, klej.
SPOTKANIE 6.
Temat: „Dobrze jest mieć przyjaciela”.
Spotkanie skierowane do dzieci, którym trzeba:
- uświadomić potrzebę posiadania przyjaciela w życiu
Cel:
- uświadomienie potrzeby przyjaźni, bezinteresownej chęci pomagania, stymulacja empatii
Środki realizacji:
• bajka terapeutyczna ”O dwóch ołówkach” M. Molicka, rozmowa – "Po co nam przyjaciele?"
• tor przeszkód w ciemności
• zabawa z chustą animacyjną ”Ratujmy balony”
Pomoce dydaktyczne: chustki, apaszki, balony, chusta Klanzy, bajka M. Molicka” O dwóch ołówkach”.
7
SPOTKANIE 7.
Temat: „Relaksujemy się.”
Cel:
- odprężenie, kontrola swoich emocji,
Środki realizacji:
• słuchanie bajki relaksacyjnej „ Latający dywan”
• zajęcia sensoplastyczne- dywan sensoryczny
• układanie ścieżki sensorycznej
Pomoce dydaktyczne: bajka relaksacyjna- CD, kartki z bloku technicznego, klej, wata, kasza, piórka, wełna, folia bąbelkowa, kamyki, korki, folia aluminiowa, folia, futro, sianko, makaron itp.
SPOTKANIE 8.
Temat: Czerwony Kapturek
Spotkanie z nową formą teatru; japońskim "Kamishibai". Zachęcenie dzieci do tworzenia własnego przedstawienia.
Cel:
- rozwijanie zainteresowania literaturą i teatrem,
- rozwój wyobraźni.
Środki realizacji:
• uczestnictwo w przedstawieniu teatrzyku "Kamishibai"
• rozmowa
• opracowanie własnego przedstawienia wg pomysłu dzieci, praca w zespołach
Pomoce dydaktyczne: teatrzyk "Kamishibai" karty do teatrzyku "Czerwony kapturek" papier , kredki,8


SPOTKANIE 9.
Temat: „W poszukiwaniu Marudka”
Spotkanie skierowane do dzieci, które:
- szybko sie zniechęcają, nie podejmują nowych wyzwań
Cel:
- uświadomienie dzieciom, że każdy wysiłek zostaje w końcu nagrodzony
Środki realizacji:
• uczestnictwo w przedstawieniu teatrzyku "Kamishibai"
• rozmowa
• drama
Pomoce dydaktyczne: teatrzyk "Kamishibai", karty do teatrzyku "W poszukiwaniu Marudka"
...
EFEKTY DZIAŁAŃ: .
Zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego ”Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”.
Gotowość szkolna dziecka zależy w dużym stopniu od jego indywidualnej dojrzałości, ale także od wkładu pracy w naukę wypełniania obowiązków. Oprócz wiedzy i umiejętności, koniecznych do podjęcia obowiązków szkolnych, dziecko uczy się przedszkolu funkcjonowania w grupie rówieśników, panowania nad emocjami, dłuższego skupienia uwagi nad zadaniem, przyjmowania zarówno sukcesów, jak i porażek, wiary we własne siły, samodzielności, pokonywania trudności. Podczas realizacji naszego programu staramy się każdemu dziecku wskazać jego mocne strony i sposób radzenia sobie z własnymi słabościami.
9


BIBLIOGRAFIA :

- Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia, Toruń 2008.
- Autor zbiorowy, Bajkoterapia, Nasza Ksiegarnia, Warszawa 2009.
- Garavaglia M. A., Czy silniejszy zawsze zwycięża?.Wydawnictwo WAM 2007
- Molicka M. , Bajkoterapia. Media Rodzina 2002.
- Sikorska I., Bufory stresu,Wydawnictwo edukacyjne, Kraków 2011.
- Stefańska I. A., Sensoplastyka – wstęp, Inkubator Inspiracji , Lublin 2017.

KRAKÓW 04.03 201910
Przedszkolowo.pl logo