UMOWY NAJMU

W związku z pismem Pani Katarzyny Król Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wynajmu, dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i terenów szkolnych publikujemy na własnych stronach internetowych informacje o zawartych (obowiązujących) umowach zgodnie z załączoną do w/w pisma tabelą


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
L.p. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1) Czas trwania umowy Określenie sposobu udostępnienia 2) Udostępniona powierzchnia w m2 Stawka3) za m2 Stawka za godzinę4) (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c (brutto) Rodzaj umowy5) Uwagi
Czynszu zł/m2 (brutto) Media zł/m2 (brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 L. Ż - osoba prywatna lokal mieszkalny 01.05.2016-30.04.2019 na stałe 20 m2 4,38 zł 6,40 zł 215,50 zł najem

1) sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.
2) ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu
3) przy udostępnianiu na stałe
4) przy udostępnianiu na godziny
5) najem, dzierżawa czy użyczenie


Przedszkolowo.pl logo